KAG

No Standard Forklaring: Andel af procedurer; Foreløbig standard
1 Kontrastreaktion under procedure hvor patient udvikler reaktion mod kontrast infusion under KAG procedure < 1 %
2 Arytmi under procedure hvor patienten udvikler arytmi under KAG procedure < 1 %