PCI

No Standard Forklaring: Andel af procedurer; Foreløbig standard
3a Død inden for 30 dage efter PCI der dør inden for 30 dage efter PCI. < 5 %
3b Død inden for 365 dage efter PCI der dør inden for 365 dage efter PCI. < 10 %
4 Akut CABG under procedure som må konverteres til akut CABG pga. komplikationer under proceduren < 0,5 %
5 Komplikationer ved indstik hvor patienten udvikler komplikation (blødning, hæmatom) ved indstik i forbindelse med PCI procedure < 3 %
6 Kontrastreaktion under procedure hvor patienten udvikler reaktion mod kontrastinfusion under PCI procedure < 1 %
7 Arytmi under procedure hvor patienten udvikler arytmi under PCI procedure < 1 %